Gecko sử dụng 3 công nghệ in

In chìm (in chuyển nhiệt)

In lụa (In lưới)

In Decal đơn sắc/ Decal đa sắc

 

 

1.Công nghệ in chìm: In chuyển nhiệt

- Hình in chìm hoàn toàn vào vải.

- In được cả những hình ảnh đa sắc , ảnh chân dung của bạn.

- In được mọi số lượng, 1 áo cũng in.

 

 

- Không in được các áo màu đậm (Do hình in chìm vào vải nên nếu in lên vải màu đậm sẽ không thấy hình in).

- Hình in rất đẹp trên vải thun lạnh (vải poly), chất lượng không tốt trên vải cotton.

- Không có mực màu trắng (khi in những chỗ mực màu trắng sẽ là nền áo).

*Ví dụ: 

Mẫu in

Khi in lên áo, phần màu trắng sẽ là nền áo

2. Công nghệ in lụa

  • Hình in nổi trên bề mặt vải.
  • Có thể in được trên mọi màu áo và chất liệu vải.
  • Màu in không bị lệch theo màu áo.
  • Chi phí thấp khi in số lượng lớn.

 

3. Công nghệ in Decal đa sắc

- Hình in nổi trên bề mặt vải.

- Không giới hạn màu sắc, in được cả những hình ảnh đa sắc, ảnh chân dung.

- In được số lượng ít

- In được trên hầu hết mọi loại vải.